Prihláška do kurzu angličtiny Teddy Eddie v škôlke 2022/2023

Prihláste sa bez rizika

  • Ak je pre vašu škôlku v ponuke viac možných termínov, o zmenu termínu môžete požiadať bez poplatku, kedykoľvek do vyčerpania voľných miest.
  • Pokiaľ termín pre vašu škôlku ešte nie je v prihlasovacom formulári presne uvedený, teraz uhradíte len samotné zápisné a zvyšok po upresnení termínu, iba ak vám bude termín vyhovovať.
  • Zápisné je nevratné, ale jeho hodnotu môžete vyčerpať aj v ktoromkoľvek inom kurze našej jazykovej školy až do konca šk. roka 2023/2024.
prihlaška

Nezabudnite

  • Nezabudnite zakliknúť okrem zápisného aj vašu konkrétnu škôlku. Len tak vám bude miesto rezervované.
  • Ak prihlasujete 2 súrodencov naraz, stačí vyplniť len 1 prihlášku a vyplniť údaje za oboch. V košíku by ste mali mať 4 položky: 2x zápisné a 2x samotný kurz.
  • Uvedené ceny kurzov sú prvou z 2 splátok na školský rok 2022/2023. Zápisné sa hradí len v 1. polroku. 2. splátka 200 € sa hradí v januári 2023.