Harmonogram školského roka

začiatok kurzov: 12.9.2022
začiatok kurzov Teddy Eddie: 19.9.2022

neučí sa:

15.9., 17.11., 1.5., 8.5. / štátne sviatky

28.10.-31.10. / jesenné prázdniny

23.12.-6.1. / vianočné prázdniny

20.2.-24.2. / jarné prázdniny

6.4.-11.4. / veľkonočné prázdniny

koniec kurzov: 16.6.2023