Teddy Eddie

Angličtina pre najmenších

Nepremeškajte to najvhodnejšie obdobie na učenie sa jazykov! Malé deti sú ako špongia a nasávajú nové slovíčka s rýchlosťou a ľahkosťou, akú im môžeme len závidieť. Navyše si trénujú cit pre cudzie jazyky, ktorý neskôr bude na nezaplatenie.

teddy eddie

Teddy Eddie

Angličtina pre deti od 2 do 7 rokov

Teddy Eddie k nám prišiel zo susedného Poľska. Jeho rodnou rečou je tiež slovanský jazyk a preto nám dobre rozumie. Vie, čo detičky v tom najútlejšom veku potrebujú, aby sa začali učiť angličtinu. Jeho metóda je:

 • veselá a hravá, lebo Teddy Eddie rozumie detskému humoru a vie, ako deti učiť hrou.
 • ambiciózna a bohatá ako na slovnú zásobu a obsah, tak na učebné materiály, ktoré skrýva krásny študentský set „Kufríček“.
 • komunikatívna, pretože rozvíja schopnosť počúvať a tiež efektívne nabáda deti k rozprávaniu – prirodzene a bez nátlaku.
 • priateľská k rodičom, ktorí dostanú príručku pre rodičov, každý týždeň aktuálne informácie o kurze a 2x ročne hodnotenie pokroku dieťaťa.
 • priateľská k učiteľom, ktorí sú na metódu odborne vyškolení a majú neustálu podporu a dohľad metodických poradcov.
 • láskavá k deťom, ktoré si cez vzťah ku kamarátskemu mackovi budujú dôveru a vzťah k učeniu sa jazykov.
 • intenzívna a efektívna vďaka lekciám 2x týždenne a materiálom aj pre domáce štúdium vrátane aplikácie plnej hier šitých na mieru k jednotlivým levelom!
 • systematická, s uceleným programom na 5 rokov vzdelávania v jednotlivých leveloch.

 

 

Angličtina Teddy Eddie Standard
Angličtina Teddy Eddie Standard
Angličtina Teddy Eddie Standard
Angličtina Teddy Eddie School
Ako vybrať ten správny level?

Ako vybrať ten správny level?

Orientujte sa čisto podľa veku dieťaťa. Predchádzajúca skúsenosť s jazykom nie je dôležitá. Metóda TEDDY EDDIE Angličtina pre deti s tým počíta a je takto najefektívnejšia.

 • V kurze Teddy Eddie START pre deti od 2 rokov sa dieťa naučí reagovať na anglické pokyny a zoznámi sa so svojimi prvými vetami, pesničkami a rozprávkami v cudzom jazyku. V začiatkoch kurzu býva na lekciách prítomný aj rodič.
 • V kurze Teddy Eddie STANDARD pre deti od 4 rokov (výnimočne pre mladšie, ak absolvovali level Teddy Eddie START) začne dieťa viesť svoje prvé rozhovory v angličtine. Bude hrať scénky, rozprávky a hry, ktoré vyžadujú používanie cudzieho jazyka. Naučí sa niekoľko stoviek slov vo vetách.
 • V kurze Teddy Eddie ABC pre predškolákov bude dieťa hovoriť celými vetami, rozprávať príbehy a hovoriť počas lekcie v angličtine. Začne svoje dobrodružstvo s čítaním. Prečíta nielen prvé anglické slovíčka, ale dokonca aj celé vety.
 • V kurze Teddy Eddie SCHOOL pre žiakov 1. triedy ZŠ (výnimočne aj druhákov) bude dieťa hovoriť celými vetami, rozprávať príbehy a začne komunikovať v angličtine. Zvládne veľa slov, viet, fráz a začne ich spontánne používať. Prečíta si svoj prvý anglický text. V poslednom leveli Teddy Eddie dospeje a stane sa z neho superhrdina, ktorý deťom pomôže s nástupom do školských lavíc.

Suma sumárum, predškoláci patria do ABC, školáci do SCHOOL levelu, mladší škôlkari do STANDARD a najmenší (ak mali v septembri aspoň 2 roky) do levelu START.wink

 

Sú na hodinách prítomní aj rodičia?

Sú na hodinách prítomní aj rodičia?

Môžu. Nemusia. Čím skôr sa dieťa zvládne osamostatniť, tým lepšie.

Rodič je pre dieťa stredobod jeho vesmíru. Akonáhle je s ním v jednej miestnosti, venuje mu chtiac nechtiac väčšinu pozornosti. Detičky, ktoré ešte nechodia do škôlky, alebo majú so socializáciou problém, si zo začiatku vyžadujú prítomnosť rodiča. Je to v poriadku. Základom je, aby sa dieťa na kurze dobre cítilo a obľúbilo si ho.

Rodič v triede však funguje ako „mucha na stene“. Mal by byť čo najviac pasívny. Dieťaťu nepomáha, nepýta sa ho, neopakuje po lektorovi. Nenúti ho do činností. Hlavne pri najmenších deťoch sa nie vždy chcú všetky zapojiť do každej aktivity. Je to v poriadku. Stačí ak rodič lektorovi pomôže ustrážiť, aby dieťa „neskákalo po hlave“ ostatným deťom alebo lektorovi. A ide s ním von z triedy, ak by potrebovalo na wc, alebo sa rozplakalo. V úplných začiatkoch to nie je neobvyklé – podobne ako adaptácia v škôlke…

PS: Máme odpozorované, že deti sa skôr osmelia v doprovode oteckov než mamičiek.

 

Dá sa pridať do už rozbehnutého kurzu?

Dá sa pridať do už rozbehnutého kurzu?

Pridať sa môžete kedykoľvek v priebehu školského roka vyplnením online prihlášky. Kurz je plánovaný na celý školský rok a je určený pre deti daného veku bez ohľadu na ich predošlú skúsenosť s angličtinou.

 

 • Neskoršie prihlásení do kurzov v jazykovke:
  Prvá splátka (v 1. polroku) je pre všetkých rovnaká, bez ohľadu na dátum prihlášky. Z druhej splátky vám následne odrátame 6 € za každú lekciu, ktorá prebehla pred vaším nástupom do kurzu. 
 • Neskoršie prihlásení do kurzov v škôlke:
  Cena kurzu sa v priebehu šk. roka znižuje nasledovne: po 15. lekcii 350 €, po 30. lekcii 250 € a po 45. lekcii 200 €. V prihláškovom formulári vždy nájdete aktuálnu cenu kurzu.
Môžeme si nejako nahradiť vymeškané lekcie?

Môžeme si nejako nahradiť vymeškané lekcie?

 

 • Pre skupiny STANDARD, ABC a SCHOOL prebieha paralelná ONLINE skupina kurzu, do ktorej sa môžu chýbajúce deti pripojiť. Bližšie info a technicé detaily dostanete začiatkom kurzu.
 • Pre skupiny START budú vypísané 2 náhradné lekcie na konci aktuálneho alebo na začiatku nasledujúceho školského roka.
prihlaška do kurzov angličtiny Teddy Eddie

Kurzy Teddy Eddie

V JAZYKOVKE

Angličtina pre najmenších
Záhorská Bystrica

Hravý a veselý, a pritom ambiciózny a efektívny kurz angličtiny pre deti od 2 rokov. V krásnom prostredí jazykovej školy Smiling Snake, s vlastným dvorom a sliepočkami.

„Mám neskutočnú radosť, že Kubko chodí ku Vám s radosťou a teší sa na hodinu a na Vás. Dúfam, že mu to vydrží, aj Vám.“

Počet detí

5-8 v jednej skupine

Cena kurzu

660 na celý školský rok vrátane všetkých materiálov a aplikácie
* Level START 330 € 

Dĺžka lekcie

START a STANDARD – 40 min
ABC a SCHOOL – 45 min

Rozvrh

60 lekcií, 2x týždenne od 23.9.2024
* level START 30 lekcií, 1x týždenne

Viac informácií

TEDDY EDDIE Angličtina pre deti od 2 do 7 rokov

 

 • Presné termíny jednotlivých kurzov a aktuálny počet voľných miest nájdete v prihláškovom formulári.
 • Kurzovné sa hradí v 2 splátkach po 330 € a 270 € bankovým prevodom na základe faktúry. Prvú obdržíte po vyplnení prihlášky a druhú v januári 2024.
  * level  START = 180 + 120 €
 • Zmena skupiny je možná až do vyčerpania voľných miest. V rámci jazykovky alebo aj do kurzov v škôlke.
 • Ukážkové hodiny v tradičnom zmysle slova nerobievame, lebo zväčša málo vypovedajú o tom, ako bude kurz v skutočnosti vyzerať. Preto radšej dávame možnosť vyskúšať konkrétny kurz počas adaptačného obdobia 3 týždňov. Malým deťom treba dať viac času na to, aby sa ich záujem prejavil. Po 3 týždňoch už môže rodič aj lektor vypozorovať, ako sa dieťa po kurze cíti a správa a zodpovedne sa rozhodnúť, či je vhodné pokračovať, alebo bude lepšie ešte počkať. Vek „kurzovej zrelosti“ je veľmi individuálny a závisí od mnohých faktorov, preto je najlepšie ho jednoducho vyskúšať v praxi. Ak sa z kurzu odhlásite po 3 absolvovaných týždňoch, zvyšok kurzovného vám vrátime.

Kurzy Teddy Eddie

V ŠKÔLKE a CVČ

Angličtina pre najmenších
Záhorská Bystrica, Dúbravka, Lamač, DNV, Stupava, Malacky… ZÁHORIE

Za kvalitným kurzom angličtiny pre deti už nemusíte jazdiť do jazykovej školy. Prinesieme ho priamo do ich škôlky alebo centra voľného času, kde sa budú bez starostí vzdelávať v rámci krúžkov.

„Olívia bola nadšená, ešte 2 dni nám rozprávala, že Eddie spinkal v smradľavej ponožke.“

Počet detí

6-12 v jednej skupine

Cena kurzu v MŠ/ZŠ

525 na celý školský rok vrátane všetkých materiálov a aplikácie.

Cena kurzu v CVČ

325 vrátane všetkých materiálov a aplikácie.

Dĺžka lekcie

 – START škôlkari od 2 rokov – 25 min 2x týždenne alebo raz 40 min
– STANDARD škôlkari od 4 rokov – 35 min 2x alebo raz 40 min
– ABC predškoláci – 45 min

Rozvrh

60 lekcií, 2x týždenne v MŠ/ZŠ od 30.9.2024
30 lekcií, 1x týždenne v CVČ od 7.10.2024

Viac informácií

TEDDY EDDIE Angličtina pre deti v škôlke a detských centrách

 • Zapojené škôlky, školy a CVČ:

MŠ Fedákova, Dúbravka
RC Macko, Dúbravka
Filipa Neriho, Lamač
MŠ Hargašova, Záhorská Bystrica
MŠ Sološnica
MŠ Studienka

Nenašli ste v zozname vašu škôlku? Dajte nám vedieť tu a radi ponúkneme kurzy angličtiny metódou Teddy Eddie aj tam.

 

 • Presné termíny pre vašu škôlku a aktuálny počet voľných miest nájdete v prihláškovom formulári.
 • Nemusíte deti odprevádzať. Presun detí v rámci budovy škôlky na lekciu a späť do triedy zabezpečíme my.
 • V prípade, že krúžky vo vašej škôlke budú kvôli obmedzeniam zakázané na viac ako 2 týždne, kurz by potom pokračoval online formou.
 • Kurz za celý šk. rok sa hradí v 2 splátkach bankovým prevodom:
  1. splátka = 290 € (55 € zápisné + 235 € kurzovné) do 14 dní od prihlášky
  2. splátka = 235 € v januári 2025. Faktúru za 2. splátku posielame automaticky. Ak by ste sa rozhodli nepokračovať, odhlášku je treba podať do 31.12.2024.
 • Pokiaľ termín pre vašu škôlku ešte nie je v prihlasovacom formulári presne uvedený (tzn. čakáme na jeho upresnenie od škôlky), uhradíte len samotné zápisné (55 €).
 • Ak je pre vašu škôlku v ponuke viac možných termínov, o zmenu termínu môžete požiadať kedykoľvek do vyčerpania voľných miest.
 • Zápisné je nevratné, ale jeho hodnotu môžete vyčerpať aj v ktoromkoľvek inom kurze našej jazykovej školy až do konca šk. roka 2025/2026.
 • Prihlásiť sa môžete aj po začiatku kurzu. Cena kurzu sa v priebehu šk. roka znižuje nasledovne:
  po 15. lekcii 390 €, po 30. lekcii 290 € a po 45. lekcii 190 €.

Kurzy Teddy Eddie

Online

Angličtina pre najmenších
Záhorská Bystrica a celý svet

Pre všetky deti v skupinkách Standard a ABC ponúkame možnosť bezplatne si nahradiť absenciu v kurze online formou. Detaily k prihláseniu dostanete mailom v úvode kurzu.

„Ďakujeme za možnosť online kurzov, našej dcére Sofi sa kurzy páčia a musím povedať, že badáme na nej aj výrazný posun.“

Počet detí

1-10 v jednej skupine

Cena kurzu

Za náhradné lekcie sa nedopláca zvlášť. v prípade záujmu len o online verziu kurzu, cena je 500 € a zahŕňa online lekcie cez Zoom, prístup do vzdelávacej aplikácie a všetky potrebné materiály v študentskom sete „Kufríček“.

Dĺžka lekcie

35 min

Rozvrh

60 lekcií, 2x týždenne od 14.10.2024

Viac informácií

Teddy Eddie angličtina pre deti ONLINE

Pozrieť ukážku z online lekcie   〉

 

 • Kurzovné sa hradí v 2 splátkach po 300 a 200 €.
 • Lekcie budú nahrávané. Ak by niekomu vypadol internet alebo by sa z iných dôvodov nemohol pripojiť, nazdieľame mu nahrávku.
 • Možnosť objednať si najprv len testovací balíček za 40 € (obsahuje 4 x 35-minútové lekcie a prístup do aplikácie).
 • Presné termíny jednotlivých kurzov a aktuálny počet voľných miest nájdete v prihláškovom formulári.

Teddy Eddie

V OBRAZOCH

Každé dieťa dostane svoj krásny kufríček, ktorý obsahuje knihu pre žiaka aj rodiča, prístup do aplikácie a k audio nahrávkam a pár prekvapení.

V centre záujmu triedy je lákavý Eddie´s Box. Krabica, kde Eddie spáva vo svojej „smradľavej“ ponožke, skrýva okrem všelijakých flashcards a príbehov aj čarovný lietajúci koberec, na ktorom môžeme hovoriť len po anglicky a navyše do cool mikrofónu!

Okrem skupinových aktivít metóda podnecuje aj prácu vo dvojiciach, čo znásobuje čas, kedy deti komunikujú v angličtine a učí ich spolupráci.

Korunka a diplom, ktoré Teddy Eddie rozdáva na konci kurzu, sú odmenou za usilovnú prácu a pripomenú deťom, čo všetko sa spolu naučili.

Máte otázky? Obráťte sa na našu koordinátorku

Mgr. MICHAELA KAŠČÁKOVÁ

Koordinátorka kurzov Teddy Eddie vám rada zodpovie všetky otázky a pomôže s výberom ideálneho kurzu angličtiny pre vaše deti.

koordinator
teddy eddie

Teddy Eddie

SPOLUPRÁCA

Ponúkame možnosť spolupráce škôlkam, jazykovým školám a detským centrám, ktoré by chceli učiť angličtinu deti od 2 do 7 rokov v špičkovej kvalite, pohodlne a bez starostí.

O kurzy sa postaráme vo vašich priestoroch a v prípade potreby aj formou online alebo video lekcií. Poskytneme našich certifikovaných lektorov, alebo do metódy Teddy Eddie zaškolíme tých vašich. 

Jazyková škola Smiling Snake je najstarším akreditovaným centrom metódy Teddy Eddie na Slovensku a druhý rok po sebe bola ocenená titulom „Premium Partner of Teddy Eddie Method“.

Kontaktujte nás emailom alebo rovno zavolajte na 0948 098 171 a veľmi radi vám predvedieme, prečo sme sa do tejto metódy zamilovali my a prečo si myslíme, že si ju zamilujete aj vy!