Prihláška do kreatívnych jazykových kurzov pre DETI

Prihláste sa bez rizika

Novým študentom ponúkame možnosť objednať si najprv testovací balíček 2 lekcií za 20 €.

V prihláškovom formulári vyberte kurz, do ktorého sa chcete prihlásiť. Po odoslaní prihlášky obdržíte faktúru za kurz + zápisné. Uhradíte zatiaľ len zápisné 20 €. Keď sa rozhodnete v kurze pokračovať, doplatíte cenu kurzu s rovnakým variabilným symbolom. Ak prihlasujete naraz viacero kurzov, zvoľte aj rovnaký počet zápisných.

Uvedené ceny sú prvou z dvoch splátok v šk. roku. Faktúru za 2. splátku s doplatkom podľa presného počtu lekcií, ktoré sa budú v šk. roku konať obdržíte automaticky mailom prvý januárový týždeň.

Jednotkové ceny za lekciu sú:
10 € v klasických a 11 € v kreatívnych kurzoch.

kurz

Prihláška do kurzu – súkromné osoby

Prihláška do kurzu – objednávka na firmu